Spring inte fortare

än att du hinner med att orientera på ett bra sätt.