Att hitta en kontroll skall inte vara det primära

snarare förmågan att välja

och helt följa den bästa vägen fram till den

med full koncentration genom hela loppet.