Bästa vägen?
Vilken är den bästa vägen för mig?
1) Den duktige orienteraren kör rakt på i så stor utsträckning som möjligt.
     Den kortaste vägen mellan två punkter är ju en rak linje.2) Den mindre erfarne väljer en mera säker väg och följer ledstänger.
     Det känns alltid bra att ha något att hålla sig i.