Vi sätter igång.

Du söker dig till närmaste orienteringsklubb där du träffar orienterare och där du lär dig mer om sporten.

Det är viktigt att du lär dig grunderna om du vill bli en bra orienterare. Grunderna är det du bygger dina framgångar på. Har du stabila grunder blir dina framgångar goda och du får mera glädje och nöje av din sport.Varje belut måste vara optimala och löpningen mellan kontrollerna måste helt följa den planerade vägen. Varje felaktigt beslut och varje avvikelse från den planerade vägen kostar tid, tid som flyttar dig nedåt i resultatlistan. Du måste ta besluten utan att tappa tid och och du måste följa besluten utan avvikelse.
Att göra ett, två, tre eller flera korrekta beslut är inte svårt men att under en tävling göra allt optimalt är det som skiljer ettan från tvåan.


Alla idrottare på hög nivå måste behärska grunderna för att uppnå ett bra resultatet. Grunderna måste sitta i "muskelminnet" och komma fram utan att man tänker. "Muskelminnet måste man pränta in med repitioner och åter repitioner. som måste underhållas. Framgångarna är ett resultat av målmedveten träning med ständiga repetioner av de viktiga grunderna.

Att grundslaget i tennis har stor betydelse för framgång är lätt att förstå och hur man slipar på det med jämna mellanrum verkar men självklart men hur arbetar men med grunderna i orientering?

Läs om detta under orienteringens grunder.

Lycka till!