Förläng kontrollen

Sikta på en tydlig terrängformation vid sidan om kontrollen
och följa den in till kontrollen.