Hur passar man kartan?

Kompassnålen röd del pekar alltid åt norr.
Den skall peka åt samma håll som kartans norr.