Idrott för barn

Utdrag ur Riksidrottsförbundets riktlinjer.  • Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter.

  • Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar
      samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.

  • Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.

  • Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare
      samt lära sig vikten av rent spel.

  • Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar.