Verklighetens hus, vägar, sjöar, åkrar och andra föremål är ritade på kartan med symboler, karttecken.