Vad är en karta?

Kartan är en förminskning av verkligheten, sedd uppifrån.