Kartans norr

Kartans norr är alltid uppåt om du håller kartan rättvänd.