Håll kontinutet på löpningen.


Håll kontinutet på din löpning och arbeta metodiskt under hela loppet.

Undvik för många stopp under tävlingen. Läs kartan medan du springer och var effektiv vid kontrollerna. Rätt väg in till kontrollen och rätt riktning ut till nästa kontroll.