Hur lär man sig att orientera?


Inte alls svårt

1)Lär dig vad en karta är, att den berättar för dig hur terräng och natur ser ut.

2)Lär dig hur de olika terrängföremålen ritas på kartan.

3)Lär dig att översätta kartan till terrängen och omvänt översätta terrängen till kartan.

4) Lär dig att en karta kan ritas i olika skalor.