Vi lär oss avstånden i terrängen.


Klicka på kartan för större format i nytt fönster.När man orienterar är det bra att veta hur långt man sprungit när man är på väg mot ett delmål eller mot sin kontroll. Om det skall vara 200 meter skall man inte stanna efter 100 meter och man skall heller inte fortsätta i 300 meter. Det är viktigt att veta hur långt man skall springa.

Men hur långt är 200 meter i terrängen. En fotbollsplan för allsvenska matcher är drygt 100 meter. 200 meter blir då ungefär längden på 2 fotbollsplaner. Kanske lite svårt att översätta fotbollsplaner i skogen.

Man kan också mäta längden medan man springer genom att räkna hur många steg man sprungit. Om du mäter upp en sträcka i skogen som är 100 meter och springer sträckan och räknar hur många gånger du sätter ner höger fot får du hur många dubbelsteg du tar på 100 meter. Tar du 55 dubbelsteg på 100 meter skall du ta 110 dubbelsteg för att springa 200 meter.

Om du mätt upp provsträckan i lättlöpt terräng och sedan skall praktisera mätningen i mera svårsprungen terräng kommer du att ta flera dubbelsteg. Du bör därför provspringa i terräng med olika svårigheter och sedan komma ihåg dina dubbelsteg i de olika terrängtyperna. Naturligtvis skall du även provspringa också på väg och stig.

Även om det aldrig blir exakt kommer du ganska nära den längd som du skall springa.


När vi genomförde övningen gick vi först till kontroll 1. På väg till fyrkanten vid jordvallen hade vi mått upp en sträcka på 100 meter och deltagarna fick räkna antal dubbelsteg.
Från fyrkanten till kontroll 4 som är 100 meter sprang deltagarna i terrängen och räknade antalet dubbelsteg.
På stigen mot startpunkten startade ungdomarna och skulle avgöra vilken av 3 skärmar som satt efter 150 meter.

Avslutningsvis sprang deltagarna orienteringsbanan.