Vi går en kartpromenad.


Klicka på kartan för större format i nytt fönster.
Välkommen till orienteringsklubbens nybörjarkurs.

Vi skall tillsammans lära oss orientera. När man orienterar väljer man själv vägen man skall springa till skillnad mot ex vis terränglöpning där man helt måste man följa den snitslade banan. Kravet i orientering är dock att man måste besöka de olika kontrollerna i rätt ordning och man får inte springa på förbjudna områden, ex vis tomtmark och på åkrar där det växer gröda, sädesfält och liknande.

Ni får nu en karta över området närmast klubbgården och vi skall tillsammans gå en kartpromenad och under promenaden titta på kartan och jämföra den med naturen. En karta är en ritad bild av naturen och den är väldigt mycket förminskad. Föremålen i naturen är ritade på kartan med symboler och kartan är i flera färger. Hus, vägar, stigar, stenar är svarta. Sjöar, bäckar, diken är blå. Det vita på karta är skog och det gula är öppen mark och kan vara ett sädesfält, en potatisåker eller en betesvall för djur.

När man jämför kartan med naturen skall man hålla den rättvänd till naturen och på vårt språk kallar vi det för att passa kartan. När kartan är passad är kartan norr åt samma håll som verklighetens norr. När man då står bakom kartan ligger det som är framför dig på kartan också framför dig i naturen. Det som ligger till höger på kartan ligger till höger i naturen.

När vi nu går vår kartpromenad skall kartan ligga stilla och vi skall röra oss runt den. Svårt? Nej, du kommer på det när vi gått vår runda. Orienteringen blir så mycket enklare när kartan är passad.

Kom ihåg! Du skall alltid stå bakom kartan och ha den punkt där du befinner dig närmast kroppen och den punkt dit du skall springa längst ifrån dig.