Vi lär oss använda kompassen.


Klicka på kartan för större format i nytt fönster.Genomgång

När man tar ut en kompasskurs lägger man kompassens linjal mellan den punkt där man är och den punkt dit man skall och med pilen på kompasslinjalen pekande åt det håll på kartan som man skall springa. Sedan vrider man kompasshuset så att norr på kompasshuset pekar mot norr på kartan och linjerna i kompasshuset är åt samma håll som meridianerna på kartan.

Därefter tar du kompassen i handen och håller den framför dig så att den pekar rakt fram. Du vänder dig sedan med fötterna så att den röda änden på kompassnålen pekar mot norr i kompasshuset. Nu står du vänd åt det håll som du skall springa.
Ta sikte på något i terrängen längre fram och spring dit. Där tittar du på kompassen på samma sätt och tar ett nytt sikte på något. Snar är du framme vid kontrollen.


Hela gruppen förflyttning till kontroll 1.
Genomgång en och en av kompassen och övningen och därefter individuell kompass till kontroll 2.
Vid kontroll 2 förflyttning till kontoll 3 och kompass till kontroll 4.
Förflyttning till kontroll 5 och kompass till kontroll 6.
Förflyttning till kontroll 7 och kompass till kontroll 8, 9 och 10.
Från kontroll 10 fri orientering hem.