Vi lär oss kurvbilden på kartan.


Klicka på kartan för större format i nytt fönster.Kartpromenad till startpunkten med stopp vid fyrkanterna där kartan jämfördes mot terrängen.
Ju tätare kurvorna är på karta, dessto brantare i terrängen och ju glesare kurvorna är på kartan dessto mera flack är terrängen.

Vid startpunkten orintering hem till gården.