Orientera rätt!1) Följ den bästa vägen till kontrollen med full koncentration genom hela loppet.