När du läser en karta skall du passa den mot verkligheten.