När du springer rakt på är det viktigt att du hela tiden håller rätt kurs.
Om du avviker från kursen 50 meter kommer du 50 meter vid sidan av kontrollen.