Se sammanhanget mellan karta och terräng
Lyft blicken och se dig omkring
och registrera terrängen runt omkring dig.

Registrera var du själv befinner dig i terrängen respektive på kartan.