Sista säkra

Hitta ett tydligt terrängföremål så nära kontrollpunkten som möjligt.