På kartan är verkligheten förminska många gånger

Förminskar man verkligheten 5000 gånger blir skalan 1:5000.
100 meter i verkligheten blir då 2 cm på kartan.

Förminskar man verkligheten 10000 gånger blir skalan 1:10000.
100 meter i verkligheten blir då 1 cm på kartan.