Tre vktiga måsten för framgång

RIKTNINGEN

Håll den riktning som du tänkt dig. Springer du efter kompassen försök att ta sikte långt framför dig. Om du tvingas avvika måste du komma in i den tänkta linjen igen. Detta gör du bäst genom att löpa mot det rikktmärke du tidigare tagit ut. Har du tappat riktmärket, korrigera dig lika mycket som du avvikit. Håll koll på terrängen och observera vilka terrängföremål du skall passera och se till att du hela tiden har dem på rätt sida om dig.

Använder du tumkompass håller du riktningen på samma sätt men detta blir svårare att få likvärdig precition som med handkompassen. Tekniken med tumkompassen måste då vara att hela tiden läsa av terrängen och rätta riktning i huvudsak genom att följa terrängens skiftningar.
FARTEN

Enkelt uttryckt blir din sluttid kortare ju fortare du springer. Om du strävar efter att få så kort sluttid som möjligt måste du vara förberedd på att ta dig fram i olika typer av terräng så snabbt som möjligt. På på väg och löpvänliga stigar blir tidsskillnaden i regel inte stor medan det i terräng blir större och ökar i takt med att terrängen blir mera svårlöpt. En följd av detta är att orienterare som vill nå bra tider måste lägga mycket av sin träningstid åt löpning i terräng. Undantag är distansen sprint som avgörs i stads och parkmiljö där snabb löpning på löpvänlig underlag blir avgörande.

KARTKONTAKTEN

För att veta var man är och veta vart man ska måste man hela tiden hålla kartkontakt.

Släpp aldrig kartkontakten. Orientering är en löpning i terräng från start till mål och däremellan besöka ett antal kontroller. För att nå ett bra resultat är det nödvändigt att hitta den mest löpvänliga och kortaste vägen. För att inte komma ur den tänkta vägen är det avgörande att inte tappa kontakten mellan karta och terräng. Släpps kartkontakten är risken att komma i områden där man inte har full kontroll var man befinner sig. Tidspillan för att komma rätt igen kostar många minuter och risken för ras i resultatlistan är stor.
Orientering är inte en löpning på måfå utan precitionslöpning.