Liten orienteringslektion, 2

Självvald väg i skog och mark. Så är det tänkt att tävlingsorientering skall bedrivas. Det är du själv som bestämmer vilken väg du skall springa. Du tänker själv ut ditt vägval och genomför det utan påverkan av andra. Vilken underbar känsla att genomkorsa naturen och med kartans hjälp finna fram till de olika kontroller som du har att besöka.

Vid starten får du dina förutsättningar. Du får kartan med kontrollerna inritade samt kontrollangivelser. Startpunkten är markerad med en triangel och första kontrollen med en ring kompletterad med siffran 1. Mellan starttriangeln och ettans ring är det en linje dragen. Kortaste vägen mellan dessa två punkter är utmed denna linje under förutsättning att terrängen är helt plan. Är det kuperat kan det bli kortare väg om du rundar höjder eller sänkor.

Innan du börjar springa mot den första kontrollen måste du tänka efter vilken väg du skall välja. Idén med orientering är att hitta kontrollerna så snabbt som möjligt samt att förflytta sig de olika sträckorna på kortaste tid. Du kommer snart att upptäcka svårigheter om du springer i riktningen mot din kontroll utan att först ha planerat löpvägen. Låt dig inte luras av banläggaren att ta första bästa stig som ser ut att gå åt det hållet som kontrollen ligger. Innan du börjar springa måste du först på kartan hitta en säker väg ända fram till kontrollen.

Om Du följer något i terrängen t ex en stig kallas detta att du följer en ledstång. Nybörjarens ledstänger kan vara vägar, stigar, bäckar, inägokanter medan elitlöparen hittar bra ledstänger i de små terrängformationerna. Men för alla gäller att ju större och tydligare ledstången är ju lättare är den att följa och ju högre fart kan Du hålla utan att tappa den.

Ledstången bör hålla sig så nära den raka linjen som möjligt och som regel inte korsa den. Är ledstången snabblöpt, ex vis väg eller stig kan den gå längre från strecket än om den kräver långsammare löpning i obanad terräng. Ju längre sammanhängande ledstång Du kan hitta ju säkrare blir orienteringen.

Det är bra om ledstången leder dig så nära inpå din kontroll som möjligt. Utgå därför alltid från den kontroll som du skall till och sök bakåt mot den punkt som du kommer ifrån.

Ledstången behöver inte vara av samma karaktär under hela sträckan utan kan skifta en eller flera gånger. Varje gång du skiftar ledstångskaraktär ställs du inför en svårighet som kan kosta dig tidsförlust. Detta måsta du ta med i beräkningen när du gör ditt vägval.

En bra ledstång för nybörjaren är en stor stig utan några förgreningar mellan kontrollerna, medan elitlöparen kanske gör sina bästa lopp när han följer en ledstång som inte är så tydligt och dessutom byter karaktär flera gånger.

Nu när du hittat din ledstång är det upp till dig själv att göra ett bra orienteringslopp.

Vi ses mellan skärmarna

Bo Öhgren