Har kommer övriga ol-arrangemang.

Budkavle på Harbergsbladet
HSOK, Natt-KM ?, karta c3715