Citatet:

Jag såg att all strävan och all framgång bottnar i den enes avund mot den andre.
Även detta är tomhet, ett jagande efter vind.

Pred 4:4